المان های تب بندی

این عنصر به شما امکان می دهد که زبانه های محتوا کوچکتر را که می توانید داخل ستون ها و بخش ها قرار دهید (به عنوان عنصری که به عنوان عنصر Fullwidth است) مخالفید. شما گزینه های مختلفی در موقعیت ظاهری و موقعیت تب پیدا کرده اید و می توانید انتخاب کنید اگر می خواهید آیکون ها را نیز با هر برگه نمایش دهید

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.